Experiment Buurtbudget Amsterdam nieuw-west

De gemeente Amsterdam heeft drie pilots opgestart in de zoektocht naar werkbare vormen van nieuwe lokale democratie. Het experiment Buurtbudget in Nieuw-West vormt er daar een van. TSI is betrokken als adviser en procesbegeleider.

Nieuwe lokale allianties tussen partijen op het sociaal domein

In Groningen is een unieke vorm van samenwerking aan het ontstaan tussen alle betrokken partijen die zich inzetten voor de sociale opgaven die er liggen in de wijk De Wijert. Van woningcorporaties, welzijnsinstellingen, bewoners, wij-team, gemeente, scholen en zorginstellingen; zij vormen diverse allianties gekoppeld aan de opgave en doelstellingen waarop men in samenwerking wil investeren.

Werken aan 21 century skills met behulp van Open Badges in Rotterdam

TSI ondersteunt de gemeente Rotterdam in een aanpak om innovatiehubs en -labs in te zetten als platform voor het ontwikkelen van 21 eeuwse vaardigheden waarbij Open Badges een stimulerende en aanjagende rol spelen.

Circulariteitshub gemeente Groningen

De ambitie van de gemeente Groningen om in 2025 een circulaire stad te zijn vertaalt zich naar een stevige inzet. Een voorbeeld daarvan is de voorgenomen realisatie van een circulariteitshub waar afvalstromen zoals textiel, plastic, karton en piepschuim door ontwerpers een betekenisvolle nieuwe vorm krijgen, op lokale schaal hergebruikt worden en een nieuwe bestemming krijgen. De rol van ontwerpers (creatieve industrie) is hier een essentieel belang. Samen met alle stakeholders zal de waardeketen-methodiek (ontwikkeld door House of Design) worden toegepast. TSI is als partner van House of design betrokken bij de procesbegeleiding.

YES WE CARE: Een nieuwe zorgsystematiek binnen het gevangeniswezen

Bouwen aan een nationale Agenda Open Badges

IMG_9939.jpg

Op 7 juni vond in Utrecht een eerste Kennisatelier Open Badges plaats met de titel Perspectief in flexibele tijden. TSI Foundation, Bloom Foundation en DUO/ Europass NL hebben hiertoe het initiatief genomen, onder de gezamenlijke noemer Open Badges Nederland. Aanleiding is dat we constateren dat momenteel tal van initiatieven op het gebied van Open Badges opkomen. Ook wordt er op veel plekken in het land nagedacht over de manier waarop deze badges kunnen worden ingezet. Met dit kennisatelier wilden we de krachten van al deze initiatieven bundelen en verkennen welke gedeelde ambities de deelnemers hebben. Verder lezen....

DUO and TSI Foundation agree to further develop Open Badges

On April 25th 2018 the Dutch National Europass Centre, part of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, and TSI Foundation signed an agreement to continue their joint efforts on the development of an Open Badges-infrastructure in the local Rotterdam transformation program West Practice, which TSI Foundation is working on. The agreement not only confirms this cooperation we have since 2016, it is also the starting point for cooperation on new challenges we will be facing.

Read more? Click here.

 

Wijkdeal de Wijert, een experiment van nieuwe democratie in Groningen. TSI faciliteert dit experiment in het zoeken naar vormen van nieuwe lokale democratie.

De film "Innovaties & Innovators in Noord-Nederland" werd gemaakt en vertoond in het kader van de Drentse Ambassade in Nieuwspoort Den Haag, in opdracht van de provincie Drenthe. Een Nederlandse en een Duitse ondernemer reizen door Noord-Nederland, langs 10 innovatieve bedrijven en organisaties.