De praktijk van Open Badges belooft een seminar te worden vol praktische verhalen over en inzichten in de mogelijkheden en kansen van Open Badges. Met een breed en divers programma wil Open Badges NL laten zien hoe Open Badges bijdraagt aan oplossingen voor actuele vraagstukken op het gebied van arbeid, onderwijs, en samenleven. 

In verschillende sessies kunt u kennis nemen van nieuwe manieren om groei en ontwikkeling van mensen met afstand tot arbeid zichtbaar te maken via Open Badges (bijvoorbeeld groepen jongeren en statushouders). Ook kunt u zien hoe Open Badges worden gebruikt om maatschappelijke inzet onder jongeren te stimuleren en om vrijwilligers te waarderen. 

Daarnaast is er ook aandacht voor de toekomst. Open Badges zet immers aan tot nadenken over hoe we onderwijs en arbeidsmarkt beter of anders kunnen organiseren. Bijvoorbeeld met deelcertificaten of een leven lang leren. Kunnen Open Badges bijdragen door mensen te verbinden met kansen gebaseerd op hun talenten en capaciteiten? En zo ja, hoe? Deze en andere vragen over de toekomst van Open Badges komen aan bod.

Uiteraard is er tijdens het seminar ook volop ruimte om de opgedane kennis en inspiratie met andere bezoekers te delen, partners te vinden en samen verder te leren. Na afloop is er een borrel om met elkaar te netwerken.

Het definitieve programma volgt. Wel kunnen we met trots aankondigen dat diverse partners, waaronder Randstad Groep Nederland, Europese Commissie, Arteveldehogeschool, Bloom Foundation, ComPas en Hamelhuys bereid zijn hun kennis, inzichten en ervaringen met u te delen. Het belooft, kortom, een middag te worden die u niet mag missen!

Graag tot ziens op 10 oktober in De Biotoop in Groningen!

Team Open Badges NL