Veel belangstelling en inschrijvingen voor dit event. TSIF verzorgd twee keer de sessie op deze Noorderlinkdag 2014:

Van houdbaarheid naar ontstaanbaarheid

Bestaande systemen en structuren dienen ons niet langer zoals ze dat ooit deden. We weten wel wat niet meer goed werkt, maar we hebben nog geen duidelijke alternatieven of oplossingen voorhanden. Door de crises zijn bovendien sociaal- maatschappelijke vraagstukken meer expliciet gemaakt. Die zijn complex en niet eenzijdig oplosbaar. Radicale vernieuwing is als gevolg daarvan gaande. Dit doet een appèl op ons creatieve en innovatieve vermogen, onze durf, moed en bereidheid om te experimenteren, te onderzoeken, en te laten ontstaan. 

Is jouw organisatie eigenlijk wel bezig met waar ze mee bezig zou moeten zijn? In hoeverre dringen de transities in maatschappij en organisaties door tot HRM? Overzie jij het speelveld van sociale innovatie? Is er binnen jouw organisatie ruimte voor het verleggen van grenzen? Sta met ons stil bij de kansen die dit tijdsgewricht biedt en pak de ruimte om te ontdekken waar jouw uitdagingen liggen op het gebied van sociale innovatie. Creëer mee de ruimte voor ontstaanbaarheid!

Impressie Noorderlinkdagen 2014