Op 7 juni vond in Utrecht een eerste Kennisatelier Open Badges plaats met de titel Perspectief in flexibele tijden. TSI Foundation, Bloom Foundation en DUO/ Europass NL hebben hiertoe het initiatief genomen, onder de gezamenlijke noemer Open Badges Nederland. Aanleiding is dat we constateren dat momenteel tal van initiatieven op het gebied van Open Badges opkomen. Ook wordt er op veel plekken in het land nagedacht over de manier waarop deze badges kunnen worden ingezet. Met dit kennisatelier wilden we de krachten van al deze initiatieven bundelen en verkennen welke gedeelde ambities de deelnemers hebben.

Verslag

Ruim 40 aanwezigen uit heel het land namen deel aan dit eerste kennisatelier. Na een introductie door het SBB op de Boris-methodiek voor erkenning van werkend-leren, verzorgde TSI Foundation een presentatie over de toepassing van Open Badges als versneller van inclusie in het Rotterdamse West Practice. Bloom Foundation lichtte het Europese project Shared Responsibility toe, waarin zij op zoek zijn naar een methode om jongeren via Open Badges te erkennen in de ontwikkeling van hun soft skills. Na een korte pauze ging de groep uiteen in 6 werktafels. Daarin werd veel kennis gedeeld en gezocht naar gedeelde vraagstukken die een plek zouden moeten krijgen in een landelijke Agenda Open Badges. TSI Foundation verzorgde het dagvoorzitterschap en de begeleiding van 2 werktafels. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vind u hier op de website van Open Badges Nederland.

Vervolg

Vanuit verschillende hoeken begrepen we dat de interesse in een vervolg groot is. Om die reden wordt dit najaar een vervolg gegeven aan de bijeenkomst. Daarin wordt zeker aandacht gegeven aan de gedeelde ambities die 7 juni zijn opgehaald en de vraag hoe dit te vertalen is naar een nationale agenda. Wilt u als eerste weten wanneer dit vervolg plaats heeft? Maak dan uw interesse alvast kenbaar door een mailtje te sturen aan Open Badges Nederland. Klik daarvoor hier.