Viewing entries in
Regional Level

Branche Adviesgroepen Friesland denken na over duurzaamheid

Branche Adviesgroepen Friesland denken na over duurzaamheid

Op maandag 20 april 2015 kwamen alle Branche Advies Groepen uit Friesland bij elkaar op de locatie van Centrum Duurzaam in Leeuwarden. De branche advies groepen bestaan uit mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en in het middelbaar beroepsonderwijs. Samen praten ze over de inhoud van de middelbare beroepsopleidingen in Friesland. Deze gezamenlijke bijeenkomst is een initiatief van ROC Friese Poort en ROC Friesland College.

Klik hier voor de foto impressie:
https://www.flickr.com/photos/centrumduurzaam/sets/72157649789240103/

Cross overs 
Bij binnenkomst kregen de bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met het Duurzaam Doen Huis, het 3D printlab en de innovatieprojecten zoals bijvoorbeeld de Frisian Eco Car, de ECOkubus en de solarboot. Sjouke Tuinier, voorzitter college van bestuur van ROC Friese Poort, opende de bijeenkomst door iedereen welkom te heten. Hij sprak vervolgens over het belang van crossovers. Dit betekent onder andere het kijken over het eigen vakgebied heen. Zo hebben installateurs in de dagelijkse praktijk te maken met aannemers. Een ander voorbeeld van een cross over is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar ook de samenwerking tussen ROC Friese Poort en ROC Friesland College. Oog hebben voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering is een cross over waar we niet meer om heen kunnen, aldus Sjouke Tuinier.

Duurzaamheid in ontwikkeling
Peter Everts van de Social Innovation Foundation sprak over duurzame ontwikkelen die nu spelen. Duurzame ontwikkelingen spelen in op de behoeften van het heden zonder het in gevaar brengen van de behoeften van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien. Voor bedrijven is het belangrijk duurzaamheid in te zetten als speerpunt. Duurzaam innoveren bindt klanten en verstevigt de marktpositie. Nieuw leiderschap is nodig om duurzame stappen te zetten.  Uitgangspunten hierbij zijn collectieve ambitie, vertrouwen, open mind, waarderend en inspirerend. Een andere manier van zaken doen.

Klik hier voor de presentatie:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/duurzaamheid-in-ontwikkeling-bag-friesland-centrum-duurzaam

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.   

A YES FOR THE CHALLENGE WITH NFW

A YES FOR THE CHALLENGE WITH NFW

The field Noardlike Fryske Wâlden holds the designation National Landscape. This is due to the special landscape and heritage qualities. The ancient bocage with alder canals and hedgerows remained virtually intact. That makes it unique in Europe. NFW asked us to help them to explore new business and engagement models to preserve this unique landscape.