smartphone-2493419_1280.jpg
MOVABLE^LAB ICON GREEN TRIANGLE YELLOW AND BLACK_7ARROWS_MARIELLE_rgb.png
smartphone-2493419_1280.jpg

WORKSHOPS


SCROLL DOWN

WORKSHOPS


PRAKTIJKSPEL CO-CREATIE

 
smartphone-2493419_1280.jpg

 

Co-creatie is tegenwoordig een veel gebezigde term. Er is een breed besef gegroeid dat we op een andere manier met onze klanten, leveranciers, partners, inwoners, etc. moeten samenwerken als we een gedeeld eigenaarschap willen bereiken voor oplossingen of toekomstige plannen.

Deze nieuwe manier van samenwerken vraagt andere vaardigheden en een andere mind-set.

De beste manier om deze vaardigheden te ontwikkelen is door te doen. Maar je dagelijkse praktijk trekt je meestal naar de inhoud waardoor het proces, de communicatie en je rol aan tafel niet de aandacht krijgen die nodig is.

Een praktijkspel maakt het mogelijk om die focus juist wel te hebben. TSI heeft meerdere co-creatie spellen ontwikkeld waardoor er altijd een onderwerp te kiezen valt waarover men met elkaar aan de slag kan.

Onze praktijkspellen laten je ervaren hoe co-creatie in de praktijk werkt, wat het van je vraagt en wat het je oplevert.

Een praktijkspel co-creatie duurt een dagdeel en vindt plaats in groepen van maximaal 10 deelnemers. Deelname kost €200 per persoon, excl. BTW.

Wij organiseren bijeenkomsten waarin je kunt deelnemen aan een praktijkspel co-creatie,  op de volgende data en plaatsen. Er is er altijd wel een bij jou in de buurt.

Tevens verzorgen we deze sessies in-company.

 
 

SOCIALE INNOVATIE IN 1 DAG

Schermafbeelding 2018-04-23 om 15.22.43.png

 

Sociale innovatie (SI) is de hefboom voor duurzame verandering. Het grootste deel van alle innovatiesuccessen is afkomstig van sociale innovatie. TSI ziet sociale innovatie als het creëren van meerwaarde door in een zo vroeg mogelijk stadium belanghebbende partijen (het systeem) samen te laten werken aan een transformatie van dat systeem. Hierbij kan het gaan om levering van diensten, implementeren van technische innovaties, organisatieontwikkeling, maar ook grotere vraagstukken zoals de energietransitie, nieuwe lokale democratie of innovatie van de zorgsector.

SI vraagt een specifieke organisatorische context en stijl van leiding geven, een andere kijk op onderlinge verhoudingen, andere communicatie, andere processen en nieuwe spelregels.

Kortom; werken volgens de richtlijnen en uitgangspunten van SI doe je niet zomaar. Het begint met een gezamenlijke oriëntatie en verkenning, het leggen van de basis voor een gemeenschappelijke taal. Juist daarvoor is dit programma bedoeld.

De bijeenkomst is afwisselend en heeft een actieve opzet; onderwerpen en thema’s worden behandeld in kleine werkgroepjes waarbij de deelnemers reflecteren, uitwisselen en constructieve toepassingsopdrachten uitvoeren. We maken volop gebruik van beeldmateriaal; zien hoe sociale innovatie in de praktijk vorm krijgt, werkt enthousiasmerend.

In het programma werd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen of thema’s:

Inleiding op SI (Wat is het wel en wat niet) | Systemische innovatie (praktijkvoorbeelden, meerwaarde, kenmerken, organisatorische context, complexiteit en uitdagingen van systemische verandering.) | Co-creatie (organisatie, proces, communicatie, mind-set en houdingsaspecten) | Generaties en Sociale Innovatie | Design thinking (de waarde van ontwerp-kracht. | Social Business Canvas Model | Omgaan met ‘bottum-up’ processen | Nieuw leiderschap (Leiderschap in een transformerende context, de bouwstenen van nieuw leiderschap zoals we ze nu kennen.) | Benutten van creativiteit

MOVABLE^LAB ICON GREEN TRIANGLE YELLOW AND BLACK_7ARROWS_MARIELLE_rgb.png

STEP INTO OUR LEARNING SPACES AND MAKE IT YOURS


STEP INTO OUR LEARNING SPACES AND MAKE IT YOURS


SIGN UP FOR OUR COURSES, WORKSHOPS, MASTERCLASSES, OR EVENTS OR MAKE SOMEONE ELSE HAPPY:


SHAPING EMERGENT LEADERSHIP (EN)

With our MOVABLE^LAB program we offer different routes for shaping your role in emergent leadership. Contact us for more information or for next events and advice.

A TASTE OF SOCIAL INNOVATION - SPACE TO PLAY FOR CHANGE (NL, EN, DE, ES & IT)

Social innovation knows many insights and tools for renewal. In an energetic one-day program, many aspects of social innovation will be addressed. We’ll review social innovation in a historical perspective of systemic changes, identify trends, relate it to societal and organizational issues and offer you ground-breaking ways to apply it.

Including program items like: 

  • Dealing with ‘bottom-up’ processes
  • New leadership
  • Incremental versus systemic innovation
  • Connecting the ‘old’ with the ‘new’
  • Creating conditions for innovation
  • Organizing space for innovation
  • Utilization of present creativity

In summary; get acquainted with social innovation and discover what it can do for you, your organization and your network. Feel free to contact us or ask for the NL or EN digital flyer.


MOBILITY & CULTURE: BETTER USE (NL) 

We organize in-company knowledge sessions to deal with the cultural and behavioural side of commuting and working flexibly. This in order to find new solutions in an active and rethinking way  for people, organizations and environment. But also to create social value within organizations. Broader awareness and support the national 'Beter Benutten' programs and regional initiatives embracing this focus on mobility and behaviour. Many organizations are interested and want more policy upon actions taken earlier during this program. Please contact us for a knowledge session in your organization.


MASTERCLASS (NL) Leiderschap met impact - Innovatie via co-creatie

 

Leiderschap met impact; wat betekent dat voor mij? Voel ik mij prettig bij het verander-tempo van mijn organisatie? Hoe creëer ik beweging en hoe neem ik anderen daar in mee? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat we het samen doen? Onze wereld is in verandering op een schaal, met een snelheid en diepgang die we niet eerder hebben meegemaakt. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben dringend behoefte aan nieuw leiderschap met meer impact.
TSI FOUNDATION organiseert een Masterclass waarin deelnemers aan de hand van concrete casuïstiek ervaren hoe je via co-creatie, leiderschap met impact genereert. Voor meer informatie en data neem contact met ons op.


These courses are available open and in-company. We offer learning space programs in Dutch, English, German, Italian and Chinese. Please contact us to discuss the options.

 

Think Different: Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do - Apple campaign, 1997.