Zienn en Het Kopland - maatschappelijke opvang en ondersteuning, en vrouwenopvang in Groningen, Friesland en Drenthe - hebben de personele unie tussen de twee uitgebreid. Beide organisaties werken sinds juli 2015 samen. Dat gebeurt vooral op inhoud en ondertussen wordt verkend of en hoe de samenwerking organisatorisch vorm kan krijgen. Inmiddels is er een sterke bindingkracht ontstaan tussen beide organisaties. TSI begeleidt op resultaatverantwoordelijk werken middels waarderend werken (appreciative inquiry) in de organisaties. En tevens op belangrijke fasemomenten van samenwerking tussen Zienn en Het Kopland.