TSI ondersteunt een van de vijf experimenten in Groningen gericht op innovatieve samenwerking tussen stakeholders in de wijk De Wijert. Een gezamenlijke opgave voor Gemeente, bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en corporaties. TSI organiseert co-creatieve methoden voor overleg en samenwerking. Ook trainen we deelnemers in vaardigheden en houdingsaspecten die daarbij passen.

In 2017 is dit project gestart met meer dan 30 co-creatie sessies waarbij stakeholders met elkaar ideeën en voorstellen voor de toekomst van de wijk hebben besproken. Hier zijn 22 projecten, verdeeld over vijf thema's, uit naar voren gekomen. Nu, in 2018, zijn we gestart met de realisatiefase waarin deze projecten uitgevoerd worden. Ook zal er dit jaar een volgende co-creatie ronde georganiseerd worden. Lees alles over dit project op http://www.wijkdealdewijert.nl