Op 25 april 2018 spraken het Nationaal Europass Centrum, onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en TSI Foundation middels een convenant af om de huidige samenwerking bij de ontwikkeling van een Open Badge-infrastructuur in het lokale Rotterdamse transformatieprogramma West Practice dat mede door TSI wordt uitgevoerd, te continueren. Het convenant bevestigd de goede samenwerking die we sinds 2016 hebben, maar vormt ook het startpunt om gezamenlijk nieuwe uitdagingen op te pakken.

Een van de grootste uitdaging in Europa is hoe bewoners mee kunnen (blijven) komen op de arbeidsmarkt. Wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van arbeid en technologische vernieuwing hebben grote impact op bewoners. Voor de Europese Commissie en nationale overheden is dit een belangrijke reden om programma’s en vernieuwingsagenda’s op te tuigen waarmee getracht wordt bewoners te stimuleren en in staat te stellen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit wordt geduid als Leven Lang Leren.

Namens de Europese Commissie voeren Nationale Europass Centra (NEC’s) taken uit ter ondersteuning van Leven Lang Leren en arbeidsmobiliteit. Ieder land in Europa heeft een NEC. In Nederland is dat ondergebracht bij DUO, het uitvoeringsorgaan van het Ministerie van OC&W. DUO richt zich onder meer op de waardering en certificering van non-formeel leren. Een relatief nieuw instrument om deze vorm van leren te certificeren is het gebruik van Open Badges. Open Badges zijn digitale certificaten, zoals je bij een computerspel kunt verdienen of zoals je ooit op papier ontving voor een prestatie (het zwemdiploma, bijvoorbeeld). In de proeftuin West Practice aan de westkant van Rotterdam, bouwt TSI Foundation met behulp van deze badges aan nieuwe vormen van upskilling. We creëren leerpaden die bewoners in staat stellen om aansluiting te vinden bij werkgelegenheid die ontstaat in de oude havengebieden die nu tot levendige broedplaatsen voor de maakindustrie worden getransformeerd. Samen met het NEC ontwikkelen we de benodigde sociale en fysieke infrastructuur om Open Badges te kunnen toepassen.

Eind april 2018 werd een bijeenkomst van Nationale Europass Centra (NEC) gehouden in Rotterdam, georganiseerd door DUO. Tijdens de bijeenkomst verzorgde het Rotterdamse team van TSI Foundation een presentatie en een rondleiding door West Practice. Ook ondertekenden DUO en TSI Foundation een convenant. Daarin spreken we af samen te blijven bouwen aan vernieuwende manieren om Leven Lang Leren te ondersteunen. Het convenant bevestigt de goede samenwerking die we sinds 2016 hebben, en vormt ook het startpunt om gezamenlijk nieuwe uitdagingen op te pakken. Deze zullen we tegenkomen bij de verdere ontwikkeling van Open Badges als instrument om upskilling en Leven Lang Leren in Nederland en Europa verder te brengen. Voor TSI Foundation is Open Badges daarmee een thema dat we de komende tijd nader zullen verkennen en ontwikkelen. Dat blijven we doen samen met het NEC, maar ook met nieuwe relevante partners zoals het SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Meer weten over West Practice: www.westpracticerotterdam.org.