SEMINAR “HET SPEL VAN ORGANISATIE- VERNIEUWING; KUN JE IMPROVISEREN BEHEERSEN?

SEMINAR “HET SPEL VAN ORGANISATIE- VERNIEUWING; KUN JE IMPROVISEREN BEHEERSEN?

Seminar “Het spel van organisatie- vernieuwing; kun je improviseren beheersen?
 

Hoe creëer je speelruimte in grote organisaties? Op welke manier zorg je ervoor dat je verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegt, zonder dat de doelen uit het zicht raken? Tijdens dit seminar leren we van (jazz)muzikanten over het proces en de grondbeginselen van improvisatie om de analogie met - en de mogelijkheden van experimentele speelruimte in jouw organisatie te onderzoeken. 

voor meer informatie: https://noorderlink.nl/events/muzikale-improvisatie-als-geleide-voor-systemische-verandering

VISITING OPENLAB STOCKHOLM SWEDEN

VISITING OPENLAB STOCKHOLM SWEDEN

Openlab creates opportunities to make Stockholm a global centre for social innovation and improve the quality of life for its residents.
Through the Develop Your City initiative we are inviting you to share your ideas and to help find ways for the city to meet new challenges and benefit from new opportunities. Visit their website: http://openlabsthlm.se/

New Europe City Makers Pre-Summit on 4 and 5 February at Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

New Europe City Makers Pre-Summit on 4 and 5 February at Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Joining the expert meetings like the Expert Session: Online Platforms. How to use the online power in the process of City Making?

The main focus was to meet other City Makers and get inspired by the diverse use of online platforms throughout Europe. The session wanted to show the strength of these new movements within society, and outline the innovative ways of using the online world in their work as social innovators. Also we wanted to learn from each other, and formulate some action we wanted to take, also regarding the City Makers Agenda.

EU proposal EUSIL HORIZON 2020-INSO-2015

EU proposal EUSIL HORIZON 2020-INSO-2015

TSI FOUNDATION is currently partner of a consortium of 23 diverse partners (Universities, NGO's, Research bodies, Social Enterprises, Associations, SME's, Think Thanks, Policy Planners) from 16 EU counties is set to discover, analyze, connect and upscale social innovation EU.

Branche Adviesgroepen Friesland denken na over duurzaamheid

Branche Adviesgroepen Friesland denken na over duurzaamheid

Op maandag 20 april 2015 kwamen alle Branche Advies Groepen uit Friesland bij elkaar op de locatie van Centrum Duurzaam in Leeuwarden. De branche advies groepen bestaan uit mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en in het middelbaar beroepsonderwijs. Samen praten ze over de inhoud van de middelbare beroepsopleidingen in Friesland. Deze gezamenlijke bijeenkomst is een initiatief van ROC Friese Poort en ROC Friesland College.

Klik hier voor de foto impressie:
https://www.flickr.com/photos/centrumduurzaam/sets/72157649789240103/

Cross overs 
Bij binnenkomst kregen de bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met het Duurzaam Doen Huis, het 3D printlab en de innovatieprojecten zoals bijvoorbeeld de Frisian Eco Car, de ECOkubus en de solarboot. Sjouke Tuinier, voorzitter college van bestuur van ROC Friese Poort, opende de bijeenkomst door iedereen welkom te heten. Hij sprak vervolgens over het belang van crossovers. Dit betekent onder andere het kijken over het eigen vakgebied heen. Zo hebben installateurs in de dagelijkse praktijk te maken met aannemers. Een ander voorbeeld van een cross over is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar ook de samenwerking tussen ROC Friese Poort en ROC Friesland College. Oog hebben voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering is een cross over waar we niet meer om heen kunnen, aldus Sjouke Tuinier.

Duurzaamheid in ontwikkeling
Peter Everts van de Social Innovation Foundation sprak over duurzame ontwikkelen die nu spelen. Duurzame ontwikkelingen spelen in op de behoeften van het heden zonder het in gevaar brengen van de behoeften van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien. Voor bedrijven is het belangrijk duurzaamheid in te zetten als speerpunt. Duurzaam innoveren bindt klanten en verstevigt de marktpositie. Nieuw leiderschap is nodig om duurzame stappen te zetten.  Uitgangspunten hierbij zijn collectieve ambitie, vertrouwen, open mind, waarderend en inspirerend. Een andere manier van zaken doen.

Klik hier voor de presentatie:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/duurzaamheid-in-ontwikkeling-bag-friesland-centrum-duurzaam

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.   

WEBINAR SLIMMER WERKEN | PROGRAMMA BETER BENUTTEN, 1 april 2015

WEBINAR SLIMMER WERKEN | PROGRAMMA BETER BENUTTEN, 1 april 2015

 

Beter Benutten Webinar - Slimmer Werken (Leeuwarden Vrij-Baan)

In dit webinar wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en aanpak bij het realiseren van een bijdrage aan spitsmijding in en rond Leeuwarden, zoals gehanteerd door The Social Innovation Foundation. De nadruk in de toegepaste werkwijze ligt op het aanjagen van ‘slimmer’ ofwel plaats- en tijd onafhankelijk werken.

Datum en tijd

 • Woensdag 1 april
 • Elk webinar start om 12.30 uur en duurt 45 minuten. 

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen, zijn respectievelijk:

 • Werken aan de hand van de Penta Helix
 • Verspreiden van eigenaarschap
 • Leiderschap
 • Beheersen vs. vertrouwen
 • Organisatie Denk-tanks en Denk-labs
 • Toewerken naar proeftuinen en living labs
 • Inzetten ‘omdenkers’
 • Inzetten studenten
 • Gedragsverandering d.m.v. beïnvloeding van opvattingen

Tijdens het webinar wordt, naast de succes elementen, tevens aandacht besteed aan de struikelblokken en uitdagingen die we onderweg zijn tegengekomen en die nog voor ons liggen.  

Inschrijven

Primair bedoeld voor regiomanagers (jullie kunnen meepraten). Overige genodigden kunnen als toehoorder deelnemen (alleen luisteren en niet meepraten). 

Schrijf je nu in voor de komende Beter Benutten Webinars! Heb je vragen over de webinars? Stuur dan even een e-mail.

Volgende webinars

Noteer alvast in je agenda de volgende webinars:

 • Woensdag 8 april - Mobiliteitsmanagement Zuidas (regio Amsterdam)
 • Maandag 13 april - SLIM uit de Spits (regio Arnhem-Nijmegen)
 • Woensdag 22 april - ITS (regio Stedendriehoek)
 • Woensdag 29 april - Brabant mobiliteitsnetwerk bouwt communities (regio Brabant)

Vereisten techniek

 • Test hier je PC en doe dan ook de aanvullende test voor je netwerk instellingen
 • Gebruik de laatste versie van Adobe Flash
 • Headset en webcam heb je niet nodig als toehoorder

 

BRIDGING INNOVATION ROTTERDAM

BRIDGING INNOVATION ROTTERDAM

TSI Foundation is involved in several (social) innovative programs in Rotterdam and initiated novel ideas: work in progress in research, outlining, and partnering. Area's like educational innovation, city sensing, and European entrepreneurship. 

Interesting read: special book edition 'Connecting Industries - duurzaamheid en innovatie in de Noordzeedelta'. Site: http://www.connectingindustries.nl/

 

MANIFEST ‘INNOVATION ROOM - ROOM FOR INNOVATION’

MANIFEST ‘INNOVATION ROOM - ROOM FOR INNOVATION’

GRONINGER FORUM AS A SPACE FOR INNOVATION

A local manifest for a unique space in the (to be realised) Groninger Forum building: The Cities' Innovation Work Room. This initiative of The Social Innovation Foundation already gains a lot of support. A worthy use of space in this Forum building; catalysing collective creative and innovative power in the challenge to tackle wicked problems. Link to the blog and manifest. Contact: Peter Everts.

WORK SESSIONS NOORDERLINKDAGEN 2014

WORK SESSIONS NOORDERLINKDAGEN 2014

Veel belangstelling en inschrijvingen voor dit event. TSIF verzorgd twee keer de sessie op deze Noorderlinkdag 2014:

Van houdbaarheid naar ontstaanbaarheid

Bestaande systemen en structuren dienen ons niet langer zoals ze dat ooit deden. We weten wel wat niet meer goed werkt, maar we hebben nog geen duidelijke alternatieven of oplossingen voorhanden. Door de crises zijn bovendien sociaal- maatschappelijke vraagstukken meer expliciet gemaakt. Die zijn complex en niet eenzijdig oplosbaar. Radicale vernieuwing is als gevolg daarvan gaande. Dit doet een appèl op ons creatieve en innovatieve vermogen, onze durf, moed en bereidheid om te experimenteren, te onderzoeken, en te laten ontstaan. 

Is jouw organisatie eigenlijk wel bezig met waar ze mee bezig zou moeten zijn? In hoeverre dringen de transities in maatschappij en organisaties door tot HRM? Overzie jij het speelveld van sociale innovatie? Is er binnen jouw organisatie ruimte voor het verleggen van grenzen? Sta met ons stil bij de kansen die dit tijdsgewricht biedt en pak de ruimte om te ontdekken waar jouw uitdagingen liggen op het gebied van sociale innovatie. Creëer mee de ruimte voor ontstaanbaarheid!

Impressie Noorderlinkdagen 2014

Article in SIGMA 'SOCIALE INNOVATIE: MEERWAARDE IN KRACHTIG SAMENSPEL'

Article in SIGMA 'SOCIALE INNOVATIE: MEERWAARDE IN KRACHTIG SAMENSPEL'

We wrote an article for SIGMA magazine (Dutch):

SOCIALE INNOVATIE: MEERWAARDE IN KRACHTIG SAMENSPEL

De aandacht voor sociale innovatie is in het afgelopen decennium fors toegenomen. Wereldwijd is het besef gegroeid dat sociaal innoveren sterk verweven is met de fase van transitie waarin we verkeren. Nu de economie weer aantrekt, lijkt de urgentie om te transformeren minder groot. Bovendien is er een eenzijdig accent komen te liggen op maatschappelijke vraagstukken en blijven technologische innovaties kleinschalig. De auteurs pleiten voor een sterkere samenhang tussen diverse domeinen van innovatie, meer aandacht voor creativiteit en eigenaarschap, en een hernieuwde kijk op leiderschap.

Het gehele artikel 'Sociale innovatie: meerwaarde in krachtig samenspel'.

First EDITION PELPINDAPODIUM

First EDITION PELPINDAPODIUM

During the IABR–2014–URBAN BY NATURE, the first pod peanut stage started off this evening. The connection between nature and architecture investigated and unravelled on the basis of two narratives: ‘Architecture Follows Nature’ and ‘Nature Meets Architecture’.

Ilaria Mazzoleni (IMStudios, Milan/Los Angeles) picked up the first theme. In her book, recently published, Architecture Follows Nature: Biomimetic Principles for Innovative Design (CRC Press), innovative solutions are found for building envelopes by the imitation of tactics from the animal kingdom (biomimesis).

Huib van Zeijl en Daniëlle Segers (Équipe architects, Amsterdam) addressed the theme ‘Nature Meets Architecture’. Their extension for the Helvoirt Groenprojecten ‘Proyecto Roble’ has been, amongst others, winner of the BNA Building of the Year Award (2013) as well as the ARC12 Price of Architecture (2012). Manou Huijbregts (HP architecten, Rotterdam) was the moderator of this evening.

TNX to Erasmus Centre for Entrepeurship, Rotterdam Science Tower for the location. 

THE POD PEANUT STAGE WAS ORGANIZED BY KLIKKESBAUS AND THE SOCIAL INNOVATION FOUNDATION